forbot
Volicya, OOO
+38 (067) 380-87-42
  • Volicya, OOO
  • Danh mục hàng
  • Cá sông
  • Cá trê loại lớn Silurus glanis

Cá trê loại lớn Silurus glanis

Cá trê loại lớn Silurus glanis
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
80 UAH
Wholesale: 70 UAH từ 100 kg
Nhóm: Cá trê loại lớn Silurus glanis
Cá trê loại lớn Silurus glanis
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
80 UAH
Wholesale: 70 UAH từ 100 kg
Nhóm: Cá trê loại lớn Silurus glanis

Mô tả

Giá sốt trên Cá trê loại lớn Silurus glanis tại Volytsya (Ukraina) từ công ty Volicya, OOO. Có nhiều lựa chọn sản phẩm chất lượng với giá cả phải chăng.